Ladies Sections formål og vedtægter

Klubbens formål og vedtægter

  Formål og Vedtægter

for

Ladies Section

Royal Oak Golfklub


 

Formål:

Ladies Section er ”en klub i klubben”, som har til formål at arrangere og afvikle tirsdags matcher i sæsonens løb, samt at fremme det sociale samvær i forbindelse hermed. Der afholdes matcher hver tirsdag, med start ultimo marts/primo april, og sæsonen afsluttes med en afslutnings-match, med efterfølgende generalforsamling.

Alle kvindelige medlemmer af Royal Oak, der er fyldt 18 år kan optages i Ladies Section og deltage i disse matcher. Spilleformen og øvrige informationer vil fremgå af års programmet.

 Vedtægter:

 Klubbens navn er: Ladies Section

 Daglig ledelse er Ladies Sections bestyrelse.

Øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i forbindelse med afslutnings-matchen. Datoen for generalforsamlingen fremgår af matchprogrammet.

Eventuelle forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen. Forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen, således dagsordenen er tilgængelig senest 8 dage før. Dagsordenen udsendes umiddelbart efter.

Generalforsamlingens dagsorden:

 1)      Valg af dirigent

2)      Valg af referent

3)      Formandens beretning

4)      Regnskab

5)      Valg til bestyrelsen

6)      Indkommende forslag

7)      Evt.

Bestyrelsen fastsætter match-konditioner, pointsystemer, rækkeinddelinger, præmier m.v. under hensyntagen til Ladies Sections økonomi.

Der betales et årligt kontingent som vedtages på generalforsamlingen.

Bestyrelsen for Ladies Section består af 5 personer og en suppleant, der vælges af generalforsamlingen. Man vælges for en 2-årig periode. Der er 2 på valg i lige år og 3 på valg i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Hvis man udtræder som medlem af Royal Oak Golfklub udtræder man automatisk af Ladies Sections bestyrelse.

Ladies Section har ansvar for administration og ajourføring af en hjemmeside, hvor relevante oplysninger omkring match-former, datoer, bestyrelse m.v. vil fremgå.

Bestyrelsen varetager Ladies Section pigernes tarv, under ansvar overfor generalforsamlingen, og har pligt til – og ansvar for – at der føres et retvisende og forsvarligt regnskab. Regnskabet fremlægges til generalforsamlingen.

Såfremt den siddende bestyrelse samlet ønsker at nedlægge sit hverv i utide, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor en ny bestyrelse vælges. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling udsendes 14 dage før afholdelsen.

Er der på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ikke mulighed for at få valgt en ny bestyrelse kan generalforsamlingen med 2/3 af de fremmødtes stemmer vælge at:

Deponere regnskaber og kapital hos bestyrelsen for Royal Oak Golfklub, indtil en ny bestyrelse for Ladies Section kan vælges.

  1. Opløse Ladies Section.

Er der ved udløbet af 2 år fra en eventuel deponering endnu ikke valgt en ny bestyrelse, opløses klubben automatisk.

Ved klubbens opløsning, doneres en eventuel formue til Pink Cup – Kræftens bekæmpelse.

 

Ladies Section

Royal Oak Golfklub

Disse vedtægter er godkendt på generalforsamlingen den 8.10.2011.

Afsnit 2 er ændret til:

Alle kvindelige medlemmer af Royal Oak, der er fyldt 18 år, kan optages i Ladies Section.
14.10.14 
 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

26.09 | 20:18

Kære alle.
Tak for en hyggelig dag og aften. På trods af alle de nye forbehold, var det rigtig godt arrangeret! Tak t Birte for dit store arbejde som formand!

...
21.09 | 18:24

Hej Birte jeg deltager i generalforsamling og spisning. IKKE golf.
Mvh Ulla

...
03.08 | 08:40

Hej Marianne
Jeg er selv ny i klubben, men er dog frigivet til stor bane. Kontakt mig gerne på sms- 51331601, så kan vi gå nogle runder sammen.
Mvh Susanne

...
28.07 | 13:21

Så er der en som vil bytte med mig - så kan jeg stå for en match senere på sæsonen!?

...
Du kan lide denne side